Motivačný koučing  / konzultácie  Malacky a Bratislava - Dúbravka

Konzultácie

       Na konzultáciách učím klientov, že si môžu dovoliť slobodne myslieť, cítiť a vôbec žiť. 

Pomáham im nájsť spôsob, ako  si  z  ich  života  môžu odstrániť všetko to, čo im spôsobuje nespokojnosť  a  čo  im  blokuje  v živote konať   podľa   svojho skutočného cítenia a želania.  

Aj keď sú vo väčšine za tým negatívne programy získané v detstve, každého klienta motivujem k uvedomeniu, že žije tu a teraz a za všetko, čo sa mu deje, je zodpovedný len on sám. A to je na tom to úžasné, že si môže vybrať, akú realitu a nakoľko spokojný život chce mať. 

Keďže každý klient je originál, každý má iné svoje vnútorné nastavenie aj  každá moja konzultácia je originálna. Pracujem podľa vlastnej intuície a prispôsobujem sa spontánne tomu vnútornému nastaveniu  klienta a jeho problému. 

Ak si riešený problém vyžaduje, podľa potreby eklekticky aplikujem rôzne ďalšie  metódy a ich kombinácie, a to koučing, regresnú terapiu, techniku EFT, rodinné figúrkové konštelácie, liečenie vnútorného dieťaťa, ale i rôzne dýchacie a motivačné metódy. Spôsob volím ozaj spontánny a uvoľnený, takže ak klientovi v daný moment lepšie vyhovuje, môže si svoj problém  kľudne aj kresliť. 

Nesľubujem zázraky na počkanie, ale intenzívnu a pravidelnú prácu, ktorá nemusí byť  vždy ľahká, avšak prvé výsledky, ktoré na sebe  klient vidí, určite stoja za to.

Moje konzultácie sú o spolupráci, čo znamená, že ja som síce dôležitý pomocník a sprievodca klienta, ale na tej ceste, ktorú si musí vyšliapať klient sám. A práve tým sa  klient učí pracovať sám so sebou a postupne sa stáva svojím vlastným najlepším pozorovateľom a radcom.

Najčastejšie riešené problémy

 • Vzťah k sebe
 • Nízke sebavedomie, sebahodnota, sebeláska
 • Hľadanie vlastnej identity
 • Nespracované duševné zranenia z detstva
 • Závislosť na predsudkoch rodiny a spoločnosti
 • Zvládanie samoty a opustenosti
 • Vzťah s ostatnými
 • Závislosť vo vzťahoch (na partnerovi, rodičoch, deťoch, kamarátoch, kolegoch, súrodencoch)
 • Manipulácia vo vzťahoch
 • Strach z ukončenia nefunkčných vzťahov
 • Oživenie vzťahu
 • Nevera a zvládanie jej následkov
 • Rodičia a deti
 • Pochybnosť o sebe ako o rodičovi
 • Zaneprázdnený rodič nemá čas na deti
 • Náročné postavenie rodiča vo vzťahu: starý rodič_rodič_dieťa
 • Nefunkčné naučené pravidlá z nášho detstva - ako pred nimi chrániť vlastné deti
 • Práca
 • V práci úspešný, doma nešťastný
 • Talentovaní, kreatívni a ich strach presadiť sa
 • Problém pri hľadaní, ukončení a zmene práce
 • Náročné vzťahy a komunikácia v práci
 • Hľadanie dominantného talentu

Cena:                                                       40,- Eur/1 hod.

Spôsob konzultácií:                     osobne,  Skype                 

  Jazyk:                                       slovenský, chorvátsky

   Miesto konzultácií:         Bratislava, Malacky