Motivačný koučing a terapie / konzultácie  online alebo osobne Malacky 

O mne

Volám sa Monika Pišteláková. Som motivačný kouč, terapeut, spokojná matka 3 detí a slobodná bytosť v jednom. Zároveň som človekom s vášňou pre úžitkovú kreatívnu tvorbu a vo svojom živote mám vždy dosť miesta pre milých a rovnako naladených ľudí.

Na mojich konzultáciách sprevádzam ľudí procesom od uvedomenia si vlastnej dôležitosti pre ich vnútorné uzdravenie a vyriešenie problémov,  cez schopnosť pozerať na život z nadhľadu ako vlastný pozorovateľ až po samostatné zvládnutie jednoduchých terapeutických metód a cvičení, ktoré v nich prebúdzajú prirodzený samo-uzdravovací  talent.

Na tejto ceste podporujem ich ambíciu chcieť sám sebe pomáhať  a učím ich prijímať život so všetkým, čo k nemu tu a teraz patrí, aj keď to nie je vždy ľahké. 

Ale nie vždy to tak bolo....

Dlhé roky som žila navonok spokojný život, avšak v skutočnosti  s nízkym sebavedomím, neustálym porovnávaním sa s ostatnými, strachom povedať nie. Ako otrok spoločenských a rodových pravidiel som svoje rozhodnutia podriaďovala  názorom a schvaľovaniu ostatných.

Chýbajúcu sebelásku som si neustále potrebovala dosycovať zvonku, čím som sa opakovane dostávala do závislých vzťahov na všetkých úrovniach. Bola som vzťahovo závislá, a tým ľahko manipulovateľná, ale stále navonok spokojná.

Zlom nastal pred sedemnástimi rokmi, kedy som si uvedomila, že slepým poslúchaním a braním ohľadu na ostatných vlastne žijem stále život niekoho iného  a že nastal čas to zmeniť.  Začala som sa vzdelávať,  dostala som zdravý hlad po nových poznatkoch a po tom, ako môžem svoje vnímanie  a pohľad na život posúvať na inú úroveň.

S každým novým poznatkom som čoraz viac vnímala samu seba, objavila som schopnosť pomáhať si  sama a spoznala  ten oslobodzujúci pocit počúvať svoju intuíciu, podľa toho rozlišovať, čo je pre môj život prospešné, čo nie a podľa toho sa aj samostatne rozhodovať.

Môj dovtedy starostlivo strážený svet prešiel prvou životnou  skúškou v podobe problémov v partnerstve, čo mi spôsobilo neistotu a potláčaný strach počas niekoľko ďalších rokov. Ale vďaka vzdelávaniu a práci na sebe som vnútorne rástla, čím mi priamo úmernle rástla aj schopnosť a dôvera v seba a život ako taký.  

Moje zmeny začali byť viditeľné, prestala som sa báť a začala si „dovoľovať“. Dovolila som  začať si vážiť samu seba a  vidieť svoju hodnotu. Dovolila som si ukončovať svoje vzťahové závislosti,  brániť sa proti manipulácií a prestala som sa báť veľkého ega.

Moje dovoľovanie sa však vymykalo rodovým a spoločenským pravidlám, prestala som byť vzorom poslušnosti a pre okolie i najbližších som začala byť neprijateľná. Prešla som ďalším ťažkým obdobím zavŕšeným rozvodom a následným obdobím po rozvode, kde som musela zvládať život sama, bez podpory najbližších, zároveň spracovať a pochopiť, čo sa mi v živote deje a nepoddať sa pochybnostiam, či to raz bude lepšie. 

Všetky utŕžené rany ma  čoraz viac motivovali k vzdelávaniu a práci na svojej osobnosti, zisťovaní príčin života a jeho súvislostí, rodových nastavení a zdrojov všetkých životných ľudských problémov. Začala som spontánne stretať a pomáhať ľuďom s  podobnými problémami. Čím hlbšie som prenikala do riešenia svojich problémov, tým mi priamo úmerne vzrastala schopnosť pomáhať iným. Vždy na tej úrovni, ktorú som mala dovtedy sama zvládnutú.

Tam začala moja cesta a rozhodnutie poskytovať pomoc a sprevádzať ľudí na profesionálnej úrovni. Absolvovala som Školu koučov,  nasledovali akreditované kurzy regresnej terapie, techniky EFT, rodinných figúrkových konštelácií a činnosť organizačného poradcu. Veľkým prínosom mi bola aj prax sociálneho poradcu pre klientov ŤZP, kde som získala schopnosť komunikovať a pochopiť zmýšľanie všetkých možných mentálnych úrovní ľudí. 

V súčasnosti na konzultáciách pomáham a sprevádzam ľudí pri odstraňovaní tých blokov a strachov, ktoré im bránia vyriešiť si svoje problémy, urobiť v živote zmeny a vôbec, cítiť sa v živote spokojne. Je zrejmé, že väčšinou sú dôvodom negatívne programy a vzory správania získané v detstve a prenášané z predchádzajúcich generácií. 

Ale každého klienta motivujem k uvedomeniu, že žije tu a teraz a za všetko, čo sa mu deje, je zodpovedný len on sám. Pomáham im prijať tú zodpovednosť, podľa toho si začať v aktuálnej realite tvoriť svoj život a nevyhovárať sa alibisticky na minulé programy. 

Pomáham im aj svojimi príspevkami a článkami, kde ich inšpirujem, aby sa držali svojej intuície, svojho vnútorného radcu a  nepodliehali mentálnym davovým psychózam, ale robili v  živote všetko podľa vlastného cítenia, vlastným tempom a s vlastným názorom. 

Sama vo vzdelávaní neustále pokračujem, vášeň pre nové poznatky ma ženie ďalej. Venujem sa tomu, čo mám rada a čo má pre mňa skutočnú vnútornú hodnotu.

Za svoje životné ťažké obdobia som s odstupom času vďačná, lebo ma veľa naučili a získala som schopnosť vcítiť sa do klienta a plne chápať všetko, čo prežíva:

  • boj so samotou a pocitom opustenosti, paradoxne i v dome plnom ľudí
  • pocity starého človeka, ktorého v živote už nič nečaká
  • pocity beznádeje a depresívny stav, ktorý až fyzicky bolí
  • život vo vzťahových závislostiach, od partnerskej, rodičovskej, materinskej, kolegiálnej až po kamarátsku
  • vedomú i nevedomú manipuláciu, ponižovanie sa pred veľkým egom
  • strach konať podľa svojej vôle pod tlakom spoločenských a rodových pravidiel
  • mať v hlave zakódovanú povinnosť svoj život stále niekomu vysvetľovať
  • pracovný, osobný i partnerský život ovládaný strachom a preberaním zodpovednosti za pocity iných

Najväčšou mojim životným úspechom je, že som matkou dvoch dospelých synov a jedného malého školáka. Ich vekový rozdiel mi dáva možnosť pozorovať na sebe rozdiel materinského prístupu nevedomej závislej matky bez skúseností a matky skúsenej, nezávislej, ktorá navyše preniká do vnímania podstaty života a uvedomuje si jeho krásu.   

Inak som všestranne kreatívna bytosť.  Milujem úžitkovú tvorbu, ktorá mi je od malička najlepším spoločníkom a spoľahlivou cestou dobíjania energie a spojenia sa so svojim vnútorným svetom.

Milujem ručné práce a výrobu  náučných hračiek  jemnej motoriky

Milujem tanec, výlety, šoférovanie

Milujem knihy, kvety, farby a kreslenie

Milujem svoj byt, pokojný večer, kedy cítim v sebe ustálenosť a som  spokojná

Milujem svoje tri deti, ktoré sú mi veľkou školou a  trénermi  života

Som vďačná a cítim úctu k ľudom, ktorí mi pomohli v najťažších chvíľach

Som vďačná za každého nového a rovnako naladeného človeka, ktorého stretnem

Som vďačná sebe, čo som zažila, že som prežila a právom si dovolím užívať

Som vďačná za svoj talent, empatiu a schopnosť pomôcť a dodať odvahu ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, a ktorí sa rozhodli nenechať si svoj život ničím a nikým ovládať.

Môžete mi veriť, všetko raz skončí, každá negatívna situácia, každé trápenie. Nádherné na tom je, že termín ukončenia si môžeme sami ovplyvniť.

A ja vám v tom rada pomôžem 🙂