Motivačný koučing a terapie / konzultácie  online alebo osobne Malacky 

                                                Zásady spracovania /Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som  fyzická osoba Ing. Monika Pišteláková, Záhorácka 69, 901 01 Malacky. IČO:  35309105, DIČ 1039624421. Tel. 0902 307 680, e-mail: monika@monikapistelakova.sk, zapísaná na Okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania Malacky pod značkou OU-MA-OZP-2019/003456-2, č. živ. registra 106-7498, ktorá spravuje  www.monikapistelakova.sk.  Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať  na tel. čísle 00421902307680 alebo na email: monika@monikapistelakova.sk

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že:

-          budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

-          plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,

-          umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

·         poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu:  meno, priezvisko, e-mail, doručovaciu adresu, mobilný telefón, fakturačné údaje, zakúpený produkt, spôsob doručenia (nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy napr. dodanie tovaru, zaslanie prístupu do aplikácie, členskej sekcie, online kurzu a podobne)

·         vedenie účtovníctva

Pokiaľ ste mojimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov

·         marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail, meno, mesto), na čo klikáte v emailoch a kedy ich najčastejšie otvárate využívam za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných oznámení/ponúk. Pokiaľ ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože oprávnene sa domnievam, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojim zákazníkom, zasielam vám newsletter len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili. 

·         pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať tiež ponuky tretích strán alebo využiť emailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten je samozrejme možné odvolať kedykoľvek prostredníctvom mojich kontaktných údajov 

·         fotografická dokumentácia na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu môžem uverejniť fotografickú dokumentáciu na mojom webe, na sociálnych sieťach a to pod dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neurčí dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo ak som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Moje webové stránky je možné taktiež prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom mám prístup výhradne ja sama, okrem nižšie uvedených.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie poskytovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú.

Sú to poskytovatelia platforiem: SmartSelling, a.s. (MioWeb, Fapi, SmartEmailing), Facebook, GoPay, kuriérske spoločnosti na doručovanie tovaru a  iné.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie alebo spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: monika@monikapistelakova.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačné stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup  ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo sú akékoľvek vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam  vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu si vyhradzujem aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje z mojich  systémov aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 30 dní

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou,  napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažem  všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

E-maily s inšpiráciou, články s produktami a službami vám zasielam, ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že moji spolupracovníci /poskytovatelia , ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018.